Här är du: Hem/Katter/Våra Katter/Köpvillkor/Villkor för adoption hos Akutgruppen • Din katt är en levande varelse och ska behandlas med respekt och som en familjemedlem. Det är ditt ansvar att se till att hans/hennes behov och rättigheter tillgodoses.

 • En katt lever ofta 15-20 år, ibland längre. Det är du som ansvarar för kattens liv och välmående under hela dess liv.

 • Säkerställ att någon kan se efter din katt om du reser bort, blir sjuk eller på annat sätt är temporärt oförmögen att ta hand om din katt.

 • Innan du adopterar en katt från oss måste du fundera ordentligt över ev. allergier och vid tveksamhet genomgå ett allergitest för att minska risken för att katten måste lämna hemmet.

 • Du måste veterinärvårdsförsäkra din katt. Vid sjukdom eller skada kan kostnaderna bli mycket höga och en försäkring gör stor skillnad. Tyvärr avlivas alltför många djur för att dess ägare inte har råd med veterinärvård. Försäkringsbolag är bl.a. Agria, Sveland och Folksam. Hos Agria kan du kontakta Lotta Eriksson, 08-522 194 80. Nämn gärna att du har adopterat en katt från Akutgruppen så får vi ett bidrag till verksamheten och kan hjälpa fler katter till ett gott liv.

 • Våra katter är vid adoption kastrerade, ID-märkta och vaccinerade. Kattungar är alltid avmaskade och vuxna katter är det vid behov.

 • Katten ska vaccineras mot kattsnuva och kattpest årligen eller enligt veterinärs rekommendation och avmaskas vid behov. Om det finns ovaccinerade katter i ditt hem rekommenderar vi starkt att vaccinera dem innan du tar emot en katt från oss. Vaccinationen bör ske minst 1 månad i förväg.

 • För kattens säkerhet ska han/hon hållas som innekatt om inte annat har avtalats med Akutgruppen. Vi har goda anledningar att ställa detta krav, läs dem gärna längre ner på sidan. Ev. godkännande av att katten får gå ute ska ske skriftligen av Akutgruppen.

 • Om du har balkong måste den vara innätad eller inglasad innan katten får vistas där, för att minska risk för rymning och/eller fallskador. För balkonger belägna mer än fem meter över marken är det dessutom lag på detta (SJVFS 2008:5 3kap 8§). Se också till att katten inte kan rymma genom dörrar och fönster!

 • Du får inte omplacera din katt utan medgivande av Akutgruppen, men om du inte kan ha kvar katten uppskattar vi om du hittar ett nytt hem till honom/henne. Om Akutgruppen anser att hemmet uppfyller våra villkor kan vi omplacera katten hit.

 • Du får inte avliva katten utan medgivande av Akutgruppen annat än på veterinärs inrådan.

 • För personer som är 70 år eller äldre krävs en medadoptör för att adoptera en katt som är yngre än 5 år. Medadoptören övertar ansvaret för katten om den ursprungliga adoptören blir oförmögen att ta hand om katten enligt villkoren i detta avtal. Medadoptören förbinder sig till samma avtal som den ursprunglige adoptören.

 • Om det av någon anledning inte skulle fungera mellan dig och katten tar vi alltid tillbaka honom/henne, men när du adopterar en katt från oss tar du också ansvar för ett liv och vi kan komma att ställa vissa krav innan vi återtar honom/henne, t.ex. att du ställer katten under veterinärbehandling eller professionell kissutredning. Var medveten om att hur fort vi kan återta katten beror t.ex. på tillgång till passande akuthem. Det är under tiden ditt ansvar att se till att kattens välbefinnande upprätthålls och rättigheter tillgodoses.

 • Läs gärna om de svenska djurskyddsbestämmelserna på Jordbrukets hemsida; www.sjv.se

Vi önskar dig och din nya familjemedlem ett riktigt gott liv tillsammans, hör gärna av dig om du har frågor och glöm inte att skicka ett Tassavtryck via email eller Facebook.Varför får våra katter inte vara utekatter?


Vi får ibland kritik för att vi inte tillåter att våra katter får gå lösa ute. Vi hoppas att denna artikel förklarar varför vi har bestämt det. Vi har skapat våra regler utifrån en lång erfarenhet av katter i allmänhet och hemlösa katter i synnerhet. De är inget vi har hittat på för att försvåra för katt eller människa.

En del menar att det är onaturligt för en katt att vara innekatt. Många av våra katter har levt ett väldigt hårt liv utomhus i köld, under svält, i slagsmål, bland trafik och elaka människor, och VILL faktiskt inte ens gå ut igen när de får chansen. Det tycker vi talar emot att alla katter vill gå ute. Vi arbetar väldigt hårt för att få bort katterna från otrygga miljöer och vill inte på något vis riskera deras hälsa genom att släppa ut dem i områden som vi anser är osäkra pga trafik, människor och andra djur. Ibland gör vi undantag när det nya hemmet ligger i ett lugnt och tryggt område och om vi anser att katten klarar (fysiskt och mentalt) att gå ute. För katter som vi vet mår dåligt utan utgångsmöjligheter ordnar vi alltid ett hem där den kan gå ut.

Att katter och hundar härstammar från djur som levt i det vilda innebär inte att det är naturligt för de husdjur vi har att göra det. De katter som vi idag håller som tamkatter har mycket lite att göra med den typ av vildkatt som den en gång avlades fram ur. Framförallt gäller detta vårt nordiska klimat - dagens tamkatt är inte anpassad till ett liv helt utomhus. Den som plockat 40 fästingar ur en totalt hoptovad päls där katten vägde 3 kilo och pälsen 1 1/2, eller sett en katt fastfrusen i en snödriva eller vattenpöl på vintern vet vad vi menar. Tillgången på lämpliga bytesdjur för kattens överlevnad är också mycket begränsad, speciellt i bebyggda trakter. Faktum är att medellivslängden hos utekatter är 3-5 år lägre än hos innekatter, och hos förvildade, hemlösa katter ännu kortare.

Dessutom, i ett bostadsområde, oavsett om det är villor, radhus eller flerbostadshus, finns redan ett antal jakt- och parningsrevir etablerade. En katt som ramlar in som ny i ett sånt revir, som mycket väl kan innefatta familjens gräsmatta, löper mycket stor risk att hamna i slagsmål, med utrivna ögon eller infekterade bit- och rivsår som följd.

Vi har också på senare tid fått rapporter om katter som beskjuts med hagel även i lugna villaområden och det ryktas om att katter fångas in för att användas som levande bete i träning av s.k. kamphundar. Dessutom blir katter fortfarande överkörda även i områden med låga hastigheter, de kan få i sig råttgift och glykol som katter ofta uppskattar smaken av men som är direkt livsfarligt, och mycket mer.

Den som kan föreställa sig det lidande som var och en av dessa faror orsakar en levande varelse förstår nog våra bestämmelser. Vi har alltid kattens bästa i åtanke och gör en bedömning utifrån vår erfarenhet och varje enskild katts behov.


Fler artiklar

Dela
Det här är några av de
katter som behöver hem,
klicka här för att se fler.Teo

Leo

Viktoria

Kisen

Cornelia

Atlas


Artiklar

Antal besökare

Totalt: 2480261
I dag: 426Jourtelefon: 070 402 76 12Vi stöder Akutgruppen

Swish: 1236931729
Plusgiro: 58 84 73-9
Bankgiro: 727-2982
Alla pengar går oavkortat till nödlidande katter!
Org.nr: 802458-0287


[Akuthem] [Administrera] [Sitemap]
© 2009-2013 Akutgruppen - Design Roland Johansson efter en idé av Niklas Wanjura