Här är du:Varför säljer ni inte utekatter?


Vi har skapat våra regler utifrån en lång erfarenhet av katter i allmänhet och skygga/vilda katter i synnerhet. De är inget vi har hittat på för att försvåra för katt eller människa.
När det gäller att vi vill att våra katter ska hållas inne så har många av våra katter levt ett väldigt hårt liv utomhus i köld, under svält, i slagsmål, bland trafik och elaka människor, och de VILL faktiskt inte ens gå ut igen när de får chansen. Det tycker vi talar emot att alla katter vill gå ute. Dessutom vill vi inte på något vis riskera deras hälsa genom att släppa ut dem i områden som vi anser är osäkra pga trafik, människor och andra djur. Ibland gör vi undantag när det nya hemmet ligger i ett lugnt och tryggt område och om vi anser att katten klarar (fysiskt och mentalt) att gå ute. För katter som vi vet mår dåligt utan utgångsmöjligheter ordnar vi alltid ett hem där den kan gå ut.

De katter som vi idag håller som tamkatter har, i likhet med hundar, mycket lite att göra med den typ av vildkatt som den en gång avlades fram ur. Framförallt gäller detta vårt nordiska klimat - dagens tamkatt är inte anpassad till ett liv helt utomhus. Den som plockat 40 fästingar ur en totalt hoptovad päls där katten vägde 3 kilo och pälsen 1 1/2, eller sett en katt fastfrusen i en snödriva eller vattenpöl på vintern vet vad vi menar. Tillgången på lämpliga bytesdjur för kattens överlevnad är också mycket begränsad, speciellt i bebyggda trakter. Faktum är att medellivslängden hos utekatter är 3-5 år lägre än hos innekatter, och hos förvildade, hemlösa katter ännu kortare.

I ett bostadsområde, oavsett om det är villor, radhus eller flerbostadshus, så finns redan ett antal jakt- och parningsrevir etablerade. En katt som ramlar in som ny i ett sånt revir, som mycket väl kan innefatta familjens gräsmatta, löper mycket stor risk att hamna i slagsmål, med utrivna ögon eller infekterade bit- och rivsår som följd.

Jag hoppas att detta förklarar varför våra regler ser ut som de gör; vi har alltid kattens bästa i åtanke och gör en bedömning utifrån vår erfarenhet och varje enskild katts behov.
Fler artiklar

Dela
Det här är några av de
katter som behöver hem,
klicka här för att se fler.Bea

Helga

Alfrida

Signe

Maja

Gustaf


Artiklar

Antal besökare

Totalt: 3388801
I dag: 202Jourtelefon: 070 402 76 12Vi stöder Akutgruppen

Swish: 1236931729
Plusgiro: 58 84 73-9
Bankgiro: 727-2982
Alla pengar går oavkortat till nödlidande katter!
Org.nr: 802458-0287


[Jourhem] [Administrera] [Sitemap]
© 2009-2013 Akutgruppen - Design Roland Johansson efter en idé av Niklas Wanjura