Här är du:Katten i djurskyddslagstiftningen


Djurskydd

Djurskyddet regleras främst i djurskyddslagen (1988:534) men även brottsbalken innehåller en djurskyddsparagraf (16 kap 13 §) där det sägs att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utsätter djur för lidande döms för djurplågeri med böter eller fängelse som straff.
Enligt djurskyddslagen ska djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Det innebär bland annat att kattägaren ska se till att djuret
  • får mat och vatten
  • inte överansträngs
  • inte hålls bundet på ett plågsamt sätt
  • ges nödvändig vård – vid behov av veterinär – då katten är sjuk, skadad eller på annat sätt visar tecken på ohälsa.

Lagparagrafer om katt


Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Inledande bestämmelse
1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Särskilda bestämmelser om tillsyn över hundar finns i rennäringslagen (1971:437).
Övergivna eller förvildade katter
21 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.Fler artiklar

Dela
Det här är några av de
katter som behöver hem,
klicka här för att se fler.Curry

Fräsen

Thelise

Max

Belz

Steve Purrington


Artiklar

Antal besökare

Totalt: 3332362
I dag: 683Jourtelefon: 070 402 76 12Vi stöder Akutgruppen

Swish: 1236931729
Plusgiro: 58 84 73-9
Bankgiro: 727-2982
Alla pengar går oavkortat till nödlidande katter!
Org.nr: 802458-0287


[Jourhem] [Administrera] [Sitemap]
© 2009-2013 Akutgruppen - Design Roland Johansson efter en idé av Niklas Wanjura